O društvu

Slovensko društvo za psihoterapijo psihoz je bilo ustanovljeno maja 2005. Je del svetovnega združenja ISPS – International association for the Psychological Treatments of Psychosis.

 

Združuje psihiatre, psihologe, delovne terapevte, medicinske sestre in druge, ki se profesionalno kot team ukvarjajo s terapijo psihotičnih motenj. V društvo so včlanjeni tudi bolniki in njihovi svojci.

 

Namen združenja je organizirati terapevtske skupine za bolnike in njihove svojce, supervizijske skupine za strokovnjake, educirati bolnike, svojce in strokovnjake.

Vse to že poteka.

 

Društvo organizira strokovna srečanja odkar je bilo ustanovljeno. Dosedanja srečanja so bila zelo lepo sprejeta in so privabila veliko število strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem psihoz v Sloveniji.

Pomemben del srečanj je možnost druženja in diskusije.

 

 


Predsednica društva: Vitoslava Pukl Gabrovšek, dr. med. spec. psihiatrije

 

Tajnica društva: Barbra Petarka, univ.dipl.psihologinja

 

Blagajnik društva: Branko Kogovšek, viš.med.teh., prof. def.

 

Člana upravnega odbora: Matej Potočan, dr. med. spec. psihiatrije, Kaja Pavlin, univ. dipl. psihologinja